Srpen 2008

Goodbye my Lover

25. srpna 2008 v 12:45 | from.chemical.to.used |  * Being Me *
Idem do Tunisu. Na desať dní. Už dnes večer.

Letter from Evie .. about Placebo

24. srpna 2008 v 15:09 | from.chemical.to.used |  * Being in Love With *
Neviem, koľkí z vás zaznamenali, že Placebo majú nového bubeníka, ktorým je Steve Forrest (hrával s Evaline, ktorých EPčko vyšlo vďaka Quinnovi Allmanovi z The Used). V každom prípade, na youtube sa rozbúrila zúrivá debata o tom, ako je všetkým ľúto, že Steve Hewitt odišiel z Placeba a takisto o tom, ako Steve Forrest - drogovo závislý, 21 ročný chalan zo skupiny, ktorá hrá úplne iný žáner ako Placebo - nepasuje na post bubeníka tejto kapely. Vzhľadom na to, že som to ja, som sa samozrejme zapojila do debaty a snažila som sa ľuďom vysvetliť, že Brian a Stef majú určite sakramentsky dobrý dôvod na to, že vyhodili Hewitta. Na čo mi prišiel pekne dlhý list od istej Evie. A keďže som to ja, rada sa oňho podelím, pretože je tam podľa mňa brutálne veľa dôležitých - pre mňa nových - informácií.
List:
Yes, Steve was fired, but from what I've heard - they never gave him a reason for it. And this comes from somebody I know who worked with the band and apparently heard this straight from Steve's own mouth. Steve was fired and Brian and Stef were so gutless they didn't even have the balls to tell him to his face. They stuck a knife in that man's back and left it up to management. This, after everything that man has done for them.

I've been a Placebo fan for years - got into them when they first started back in '95 and '96. One of my cousins, one of my friends and I dropped out of school / the workforce and followed them on tour from the Summer of '96 through the beginning of '99. We saw and heard a lot of shit during those years. That was when Brian's drug problem was at its worst.

There were times when he put Steve through hell. But Steve never turned his back on him. He covered for Brian's sorry ass when he was drunk or drugged up. Brian used to snort coke right there on stage. There were times when he would get so drunk he'd finish a gig, walk off stage, go straight to a trash can, puke and be on the verge of passing out. Steve would practically have to carry his ass back to the bus. He would stay drunk and/or hungover for up to a week at a time.

And a lot of people don't know that Brian and Stef could have ended up costing Steve visitation with his daughter. He and his girlfriend didn't get along at all. They had hellacious fights. And Brian and Stef were running their mouths about their drugs, their infamous "trail of blood and spunk" quote. If Steve's ex wanted to, she could have used that against him to try and keep him from seeing his daughter. This is the type of shit that Steve put up with. And he put up with it because he genuinely cared for Brian and he believed in that band.

He never made fun of Brian despite the fact that everybody knew that Brian had a thing for him. Their friends had known it for years, and all of us who followed the band, techs, roadies, it was common knowledge that Brian was nursing a major crush on Steve. And Steve knew it. But he never made fun of Brian for that. He put up with all Brian's bullshit - and this is how Brian and Stef repay him. I've lost so much respect for Brian and Stef over this it is not even funny.

Evie
Preklad:
Áno, Steve bol vyhodený, ale z toho, čo som počula - nikdy mu k tomu neudali dôvod. A to mám od niekoho, kto viem, že pracuje so skupinou a pravdepodobne to teda počul rovno zo Stevových úst. Stev bol vyhodený a Brian a Stef boli tak zbabelný, že nemali odvahu ani na to, aby mu to povedali do očí. Zabodli mu nôž do chrbta a nechali všetko na manažment. Toto mu spravili po všetkom, čo pre nich spravil.
Som Placebo fanúšičkou už roky - začala som ich počúvať, už keď prvý krát začali v 95tom a 96tom. Jedna z mojich sesterníc, jedna kamarátka a ja sme nechali školu / zamestnanie a prenasledovali sme ich na tour od leta 96 až po začiatok roka 99. Videli a počuli sme kopu sračiek celý ten čas. Bolo to v období, keď Brianove drogové problémy boli najhoršie.
Boli časy, keď si Steve kvôli nemu veľa vytrpel. Ale Steve sa mu nikdy neobrátil chrbtom. Kryl Brianovi zadok, keď bol opitý, alebo nadrogovaný. Brian zvykol šnupať kokaín rovno na pódiu. Boli časy, keď sa opil tak, že začal vracať na pódiu, takže musel odísť a nájsť prvý kontajner; vracal a bol blízko k odpadnutiu. Steve prakticky musel odniesť jeho zadok do autobusu. V tom čase zvyčajne býval opitý a/alebo nadrogovaný aj týždeň vkuse.
A veľa ľudí nevie, že Brian a Stefan mohli Stevovi zničiť aj povolenie pre návštevy jeho dcéry. On a jeho priateľka spolu nevychádzali dobre. Mali obrovské hádky. A Brian a Stefan si otvárali ústa a rozprávali o ich drogovej závislosti a takisto o ich neslávnej "ceste krvou a hnevom". Ak by Stevova ex chcela, mohla to využiť a použiť proti nemu a zakázať mu vídavať dcéru. Toto je typ sračiek, s ktorými sa Steve musel vysporiadať. A dokázal to, pretože sa staral o Briana a pretože veril v skupinu.
Nikdy si nerobil z Briana srandu, aj keď každý vedel, že Brian k nemu niečo cíti. Ich priatelia to vedeli roky, a pre všetkých, ktorí sprevádzali skupinu a technikov na cestách, bolo všeobecne známe, že Brian bol seriózne zabuchnutý do Steva. A Steve to vedel. Ale nikdy si preto nerobil z Briana srandu. Prešiel cez všetky Brianove sračky - a toto je spôsob, akým sa mu Brian a Stef poďakovali. Stratila som kvôli tomuto toľko rešpektu voči Brianovi a Stefanovi, naozaj to nie je smiešne.
Evie
Takže tak. Brian bol/je zamilovaný do Steva Hewitta.
-----
Youtube Evie: .klik.

Aiden - Bliss

21. srpna 2008 v 21:48 | from.chemical.to.used |  * Being in Love With *
Osobne by som Aiden s wiLom zaradila skôr do rubriky *Being Used*, ale tak..

I saw the truth, Mom's a whore
I saw the mark as she passed through the door
I saw the truth, you're a whore
Distill the scene and don't lie to me no more

So what's killing you?
Is it the demon inside?
Look out you're turning blue
A suffocating lie
You're all I've got

Her black eyes filled with the love she wrote
"I'm not insane, I'm sorry, I have to go."
These walls are painted red
She put a bullet in her head
Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye
Is all she said

Don't cry, I can't stand it ..

21. srpna 2008 v 21:34 | from.chemical.to.used |  * Being Me *
It is just too hard for me. It can't be for you as well. It doesn't worth it.
Ďalší sviatok, ďalší prúser. Môže ma niekto prosím nabudúci rok varovať, aby som sa pre istotu celý august schovávala pred svetom? Uľahčí mi tým život. Ďakujem.

The Used - Light in a Tunnel

19. srpna 2008 v 18:30 | from.chemical.to.used |  * Being Used *


The world is not leaving us (leave us behind)
But we will be leaving this world
Yeah, the world is not leaving us (leave us behind)
Do we believe in this world?

Cause we are, the light in the tunnel,
We are the living and dying,
See how we are, alone in the world
We are the light in the tunnel
That's all....

10th Heaven

19. srpna 2008 v 17:48 | from.chemical.to.used |  * Being Me *
Desať životných prianí.
  1. Byť na koncerte The Used.
  2. Zistiť, prečo sa The Used a MCR pohádali (ŽIVOTNE DôLEŽITÝ BOD!)
  3. Dotknúť sa Mikeyho.
  4. Dotknúť sa Quinna.
  5. Napísať bestseller. Medzinárodný.
  6. Zmaturovať. Čo najskôr.
  7. Žiť v NJ. S Tvarohovcami.
  8. Vidieť na vlastné oči gay parade. Najlepšie v New Yorku.
  9. Mať originál celú diskografiu The Used a Placebo.
  10. Zistiť, ako naozaj zomrel Kurt Cobain.

Aiden - One Love

18. srpna 2008 v 19:37 | from.chemical.to.used |  * Being in Love With *
.with Jeffree Star in clip.

Your Last Night, You Were Here
Your Words Were So Meaning Full
With Great Prize We Suffer
I Thought Your Roots Were So Fake


One Love, In You're Eyes Now, Look Afraid
Beyond human aid

Boyce Avenue - What hurts the most

18. srpna 2008 v 19:33 | from.chemical.to.used |  * Being in Love With *

What hurts the most
Was being so close
And having so much to say
And watching you walk away
And never knowing
What could have been
And not seeing that loving you
Is what I was tryin' to do

It's hard to deal with the pain of losing you everywhere I go
But I'm doin' It
It's hard to force that smile when I see our old friends and I'm alone

From Chemical To Used

18. srpna 2008 v 19:08 | from.chemical.to.used
I have buried myself alive and came back stronger.
I used to be Anaj. Now I am : from.chemical.to.used